blog.vyoralek.cz

Sonoff Basic R3 chytrý Zigbee spínač

V dnešním článku se podíváme na zub prvního produktu používající technologii Zigbee od Sonoff a to hned v provedení jejich nejpopulárnějšího produktu Sonoff Basic.

🎙 Poslední aktualizace článku 19.6.2020. Pokud najdete nějaké rozdíly v aktuálním stavu, dejte vědět v komentářích, díky.

Před dvěmi měsíci jsem vám představil v článku Sonoff Basic R3 a už tehdy jsem zmiňoval i úplně novou verzi Sonoff Basic z pohledu použité technologie a to variantu pro Zigbee.

💡Pokud zatím nemáte moc informací o čem je a jak vlastně funguje technologie Zigbee doporučuji začít nejprve s článkem o Zigbee routeru, kde najdete základní úvod s použitím.

Sonoff Basic R3 v Zigbee provedení

Jednotlivé verze můžete koupit např. na AliExpressu:

Zigbee vs. WiFi verze

Funkčnost obou verzí Sonoffů Basic je stejná – obsahují jeden spínač (relé), tlačítko, dvě diody a dvoužilový vstup/výstup. Úkolem spínače je zapínat/přerušovat přívod elektřiny do elektrického zařízení.

S uvedením WiFi verze Sonoff Basic R3 (tedy třetí iterace tohoto produktu) zavedl Sonoff rozdělení desky na dvě části. Zpočátku nebylo úplně zřejmé co ho k tomu vedlo, ale po uvedení Zigbee verze už je to jasné.

Provedení

Při pohledu na provedení uvidíme u Zigbee a WiFi verze stejnou základní desku. Liší se pouze vrchní rozšiřující deska, která buď obsahuje moduly pro Zigbee (s čipem CC2530) nebo WiFi (s čipem ESP8285) komunikaci.

Sonoff Basic – Zigbee (vlevo) vs. WiFi (vpravo) verze

Drobná změna je také u konektoru pro vstupní/výstupní kabel, kde jsou konečně použité křížové šroubky.

Drobné odlišnosti můžeme najít i na plastové krabičce, kdy i Zigbee verze jsou otvory pro šroubovák v případě, že se rozhodneme krabičku přišroubovat.

Sonoff Basic – Zigbee (vlevo) vs. WiFi (vpravo) verze

Kdy použít Zigbee a kdy WiFi verzi?

Nejpve jsem provedl měřením porovnání spotřeby a proudu hned třech verzí Sonoff Basic – dvou WiFi a jedné v Zigbee provedení. Jak můžete vidět z tabulky rozdíly jsou minimální – takže spotřeba relevatní hledisko nebude.

SpotřebaProud
Sonoff Basic Zigbee1W7mA
Sonoff Basic WiFi (R3)1W9mA
Sonoff Basic WiFi (R1)1W8mA

Hlavní rozdíl mezi Zigbee a WiFi verzí je ale ve způsobu instalace a způsobu komunikace. Zde má drobně navrh Zigbee verze, která má v případě podporovaného Zigbee koordinátoru velice jednoduchou instalaci a veškerá komunikaci probíhá po oddělené síti navíc prostřednictvím Mash topologie.

WiFi verze tak dává smysl zejména tehdy pokud Zigbee síť nemáme, i když konfigurace je zpravidla kompikovanější.

Určitou výhodou Sonoff Basic verze WiFi běžící například na Tasmotě je fakt, že máme přímý přístup na zařízení přes IP adresu a přes webové rozhraní tak můžeme zařízení ovládat, i když nám například HomeAssistant vypadne. U Zigbee nic takového možné není, ale mělo by být možné seskupovat zařízení do tzv. skupin a pak by teoreticky mohly fungovat i bez centrálního bodu – to ale vyzkoušené zatím nemám.

Sonoff Basic R3ZigbeeWiFi
▫ složitost konfiguracetriviálnísložitější
aktivní Mash prvek sítě (rozšíření signálu)
▫ vlastní webové rozhraní
▫ DIY možnost připojení sensorů
nezávislost na centrálním prvku sítě – logika přímo v zařízení
▫ použití vlastního firmware (Tasmota, ESPHome, ..)
bezpečnost – nemůže přímo komunikovat s Internetem

Instalace a použití

Instalace se sestává z následujících tří kroků:

 1. Opatrně vycvakneme horní část krabičky Sonoff Basic
 2. Připojíme vstupní a výstupní dvojžilové kabely do správných konektorů – dejte si pozor kde je vstup a výstup.
  – výstup je na desce Sonoffu označen nápisem out
  – v našich končinách je obvykle hnědý kabel L (Line) a modrý N (Neutral)
 3. Stáhneme nebo zapneme si aplikaci v které můžeme párovát Zigbee zařízení a Sonoff přidáme do Zigbee sítě – více si řekneme později v kapitole SmartHome integrace.
Schéma zapojení kabelů na Sonoff Basic

V závilosti na použité integraci můžeme buď spínač Sonoff Basic spínat vzdáleně a nebo manuálně pomocí tlačítka umístěného na horní straně Sonoffu.

Ve výchozím stavu bude Sonoff Basic už připraveno z výroby k připárování do první Zigbee sítě otevřené pro párování – není potřeba tak nic mačkat, pouze připojíme do elektřiny. To že je zařízení v párovacím režimu je možné poznat podle modré blikající ledky.

Pokud bychom chtěli zařízení připojit do jiné Zigbee sítě, pak odpárování lze provést i podržením tlačítka na Sonoffu (cca. 5 sekund), který začne nejprve blikat červeně a vše by mělo být zakončeno modrou blikající ledkou.

SmartHome integrace

Integrace do chytré domácnosti může být jednou z výhod Zigbee verze, jelikož technologie je mnohem jednodušší a spárování bývá zpravidla jednodušší.

Než se podíváme na jednotlivé možnosti mějte na paměti, že výrobci Zigbee hubů (brán či gateway) jsou primárně zaměření na své vlastní produkty a opravdu jen sporadicky přidávání podporu produktů třetích stran – i když toto se drobně zlepšuje.

Zakoupíte-li si bránu od Samsungu, Phillipsu, IKEI, Xiaomi nebo dalších výrobců mějte na paměti, že velmi pravděpodobně budete uzamknuti v množině podporovaných produktů těchto značek.

Pojďme se podívat na pár různých možností a tento seznam se budu snažit postupně rozšířit an všechny možnosti, které otestuju a nebo si o nich dozvím ověřené informace.

1. Alexa a SmartThings

Jako oficiálně podporované Zigbee huby – aktivní prvky Zigbee sítě umožňující přidávání nových zařízení – jsou produkty Alexa a SmartThings hub od Samsungu.

Přidání do obou těchto Zigbee sítí by nemělo být nijak jiné než jakýkoliv jiný podporovaný produkt.

U Alexy to vypadá opravdu zajímavě, jelikož párování lze provést kompletně pomocí hlasových pokynů.

Nicméně konkrétně nemám párování do těchto sítí vyzkoušené, jelikož ani jeden z produktů zatím nevlastním.

2. Xiaomi Mijia/Aqara Gateway

V komentáři se objevil dotaz, zda je možné Sonoff Basic přidat do Zigbee sítě běžící na Xiaomi gateway a popř. pak použít v HomeAssistantovi. Jelikož bránu od Xiaomi mám vrhl jsem se na test.

V samotné aplikaci Mi Home je u brány možné přidat poměrně velké množství od Xiaomi a pár produktů dokonce od firmy Ikea.

Jak je vidět v seznamu není žádná možnost přidání obecného produktu, nicméně byl jsem upozorněn, že by mohlo být možné vynutit párovací režim z HomeAssistanta. To je skutečně možné pomocí služby xiaomi_aqara.add_device.

Služba HA pro vyvolání párování do Zigbee sítě XIaomi

Funkci jsem zavolal a po chvíli už na mě brána něco mluvila čínsky, ale zároveň se v HomeAssistentovi ukázala notifikace.

Notifikace o možnosti spárovat zařízení se Zigbee sítí

Zapnul jsem jeden ze Sonoffů Basic, který ještě není spárovaný a po chvíli blikání se ikonka rozsvítila, což znamenalo, že zařízení je spárováno.

Bohužel tím mé úspěchy skončili a zařízení se neobjevilo ani v Mi Home aplikaci ani v HomeAssistantovi. Vypadá to tak, že bohužel Sonoff Basic Zigbee nelze do Xiaomi Zigbee sítě přidat tak aby ho bylo možné ovládat.

3. HomeAssistant a vlastní brána běžící na Zigbee2MQTT

Co naopak mohu prakticky ukázat a mám vyzkoušeno je integrace do produktu HomeAssistant za použití Zigbee sítě Zigbee2MQTT.

💡Pokud zatím nemáte praktické zkušenosti s použitím Zigbee2MQTT pro HomeAssistant doporučuji odskočit na článek o vlastní Zigbee gateway, kde tuto kombinaci podrobněji představuji.

Předpokládám tedy, že máte Zigbee2MQTT již v HomeAssistantovi rozchozené. Před přidáním nového Sonoffu Basic Zigbee je potřeba povolit párování do Zigbee sítě. Já mám pro tyto účely samostatnou Zigbee záložky v HomeAssistentovi.

Povolení Zigbee párování v HomeAssistantovi

Jakmile je Zigbee síť otevřená pro nové zařízení zapojíme Sonoff Basic do elektřiny a po chvíli by se zařízení mělo samo zaregistrovat do Zigbee:

zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:15:45: Device '0x00124b001e733530' joined
zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:15:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"device_connected","message":{"friendly_name":"0x00124b001e733530"}}'
zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:15:45: Starting interview of '0x00124b001e733530'
zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:15:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"0x00124b001e733530"}}'

Kromě zaregistrování do Zigbee sítě by se nám do HomeAssistenta měla automaticky zaregistrovat i nová entita typu Switch:

zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:15:46: MQTT publish: topic 'homeassistant/switch/0x00124b001e733530/switch/config', payload '{"payload_off":"OFF","payload_on":"ON","value_template":"{{ value_json.state }}","command_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b001e733530/set","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b001e733530","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b001e733530","name":"0x00124b001e733530_switch","unique_id":"0x00124b001e733530_switch_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b001e733530"],"name":"0x00124b001e733530","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.9.0","model":"Zigbee smart switch (BASICZBR3)","manufacturer":"SONOFF"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'

… následovaná entitou obsahující úroveň kvality signálu:

zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:15:46: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b001e733530/linkquality/config', payload '{"unit_of_measurement":"-","value_template":"{{ value_json.linkquality }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b001e733530","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b001e733530","name":"0x00124b001e733530_linkquality","unique_id":"0x00124b001e733530_linkquality_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b001e733530"],"name":"0x00124b001e733530","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.9.0","model":"Zigbee smart switch (BASICZBR3)","manufacturer":"SONOFF"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'

Jako konec úspěšného párování bychom v logu měli najít informaci o nově přidaném zařízení:

zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:16:01: Successfully interviewed '0x00124b001e733530', device has successfully been paired
zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:16:01: Device '0x00124b001e733530' is supported, identified as: SONOFF Zigbee smart switch (BASICZBR3)
zigbee2mqtt:info 2020-02-04 14:16:01: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"interview_successful","meta":{"friendly_name":"0x00124b001e733530","model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supported":true}}'

V menu Nastavení / Integrace / MQTT bychom pak měli vidět nově přidané zařízení:

i s oběma novými entitami:

… které můžeme vesele použít v UI HomeAssistanta a nebo v jeho automatizacích.

V mapě sítě Zigbee jde pak hezky vidět jak Sonoff Basic slouží zároveň jako router Zigbee sítě. Vzhledem k tomu, že ale obsahuje pouze integrovanou anténu na desce není dosah nějak dramaticky. Pokud hledáte zařízení s větším rozsahem tak doporučuji

💡Sonoff Basic R3 Zigbee obsahuje anténu integrovanou na desce zařízení a jeho dosah tak není nějak extrémní. Pokud hledáte silnější variantu Zigbee routeru doporučuji kouknou na DIY řešení.

Sonoff Basic Zigbee jako router

4. HomeAssistant s vlastní brána běžící na deCONZ

Druhou možností integrace s Home Assistantem je použití systému deCONZ.

💡Pokud zatím nemáte praktické zkušenosti s použitím deCONZ pro HomeAssistant doporučuji odskočit na druhý článek o vlastní Zigbee gateway, kde tuto kombinaci podrobněji představuji.

Předpokládejme tedy opět, že vám Home Assistant úspěšně běží a totéž platí o deCONZ.

Párování provedeme pomocí webového rozhraní Phoscon App, které najdeme v levém menu Home Assistanta (s ikonkou Zigbee) pokud jsme si ji při instalaci add-onu přidali a nebo v add-onu klikneme na Open web UI.

Pokud párujeme Sonoff Basic poprvé je nyní správný čas ho zastrčit do zásuvky. Pokud už byl Basic připárovaný podržíme tlačítko dokud nezačne blikat červená ledka.

Ve Phoscon App se přepneme do Devices ▶︎ Lights a a klikneme na Add new lights – ano, je to poněkud zvláštní, ale Sonoff Basic se tváří jako světlo.

Po pár sekundách bychom v seznamu světel už měli vidět novou položku, která odpovídá našemu produktu.

Sonoff Basic v deCONZ

Při kliknutí na detail se nic moc nového nedozvíme

Detail Sonoff Basic v deCONZ

Informaci o verzi lze ale přečíst v Atrributes na clusteru 0000 zobrazeném v deCONZ UI.

deCONZ informace o Sonoff Basic

V Home Assistentovi a menu Nastavení / Integrace / deCONZ bychom pak měli vidět nově přidané zařízení:

Sonoff Basic v HA

které už je ale opět správně přidané jako entita typu switch

Detail Sonoffu Basic v HA

Jak vidíme narozdíl od MQTT nemáme možnost přímo v HA monitorovat sílu signálu.

Do deCONZ sítě je však Sonoff Basic přidaný správně jako typu router a umožňuje tak rozšiřovat signál v bytě/domě.

Schéma deCONZ sítě a Sonoff jako router

Zhodnocení

Jedná se zatím o první Zigbee produkt od Sonoffu na který se však podle všeho připravoval už nějakou dobu. Bude poměrně zajímavé sledovat jak moc bude použití WiFi soupeřit se Zigbee a zda se tak do budoucna dočkáme i dalších produktů od Sonoffu běžících na Zigbee – troufám si odhadovat že ano.

Sonoff Basic v Zigbee verzi mám aktuálně zapojený přibližně měsíc a nezaznamenal jsem žádný výpadek ani problém. Pocitově mě dokonce přijde, že je Zigbee verze i o chlup rychlejší než původní Sonoff Basic ve variantě WiFi. Mám ve stejném pokoji dva starší WiFi Basicy a jeden Zigbee napojené na jedno tlačítko a lampička se Zigbee je zapnutá o chlup dříve.

Pokud tedy uvažujete o chytrém přepínači od Sonoffu a plánujete Zigbee využít i pro jiné zařízení tak mi dnes vychází Zigbee verze o trochu zajímavější než WiFi.

👍 plusy

 • velmi jednoduchá instalace
 • zejména zvenčí poměrně hezky vyvedený produkt
 • slouží zároveň jako Zigbee router (mash prvek)
 • nízká cena

👎 mínusy

 • nutnost vytvoření Zigbee sítě a použití brány
 • žádné webové rozhraní přímo na zařízení (např. ve srovnání s Tasmotou u WiFi verze)

Bonus: Jsou balíčky z Číny bezpečné?

A na úplný závěr jeden velmi aktuální dotaz s kterým se setkávám poslední dny poměrně často a to zda jsou balíčky z Číny bezpečné z pohledu možné nákazy novým koronavirem Covid-19.

Na základě zjištění WHO není šance aby vir transit v řádech několika týdnů přežil.

Image result for world health organization twitter

32 comments

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

 • Bylo by mozne vyzkouset zda komunikuje s Xiaomi GW a HA? Diky

  • Určitě by to bylo možné, pokud je to možné teoreticky. Koukal jsem na Mi Home Hub (V2) v aplikaci Mi Home a u volby Add a child device je seznam podporovaných zařízeních, kde kromě Xiaomi je snad jen Ikea, ale nevidím tam nic jako ostatní. Takže to vypadá jako hned zádhel, že Sonoff Basic Zigbee není jak s Xiaomi hubem spárovat. Ale možná jsem něco přehlídl. Spíše to ale vypadá, že to nepůjde.

   • Nevím jak v HA (ještě jsem po tom nepátral), ale v OpenHabu bylo možné GW přepnout do párovacího režimu i bez originální aplikace, tak bych šel tímto směrem.

    • Tak vypadá to, že Sonoff Basic Zigbee přes Xiaomi gateway nefunguje. Podařilo se mi vyvolat párování – Sonoff svítí jako spárovaný – a gateway něco – bohužel čínsky oznámil – nicméně zařízení nevidím ani v Mi Home aplikaci ani v HomeAssistentovi i když tam jinak gateway viditelná je. V logu HomeAssistenta taky žádná informace.

     • Doplnil jsem postup i do článku i s obrázky, i když chápu, že to asi moc přínosné není. Ale třeba někdo najde nějaký způsob 🙂

 • Jo tak tu zigbee verzi urcite zkusim, jedina vyhoda, ktera me napada u wifi verze je, ze neni zavisla na home assistantu a je mozny se na nej pripojit pres jeho „www stranku“ a napriklad restartovat zrovna kousnutej home assistant (coz se mi stalo minuly tyden a byl jsem z toho dost nepricetnej 🙂

  • Supr bod k výhodě WiFi 🙂 Já naštěstí HA mám zatím hodně stabilní – tuším ze se me ještě nesekl ale ta pravděpodobnost tam nějaká určitě je. Ohledně Zigbee chci zkoušet ještě více způsobu nez jen Zigbee2Mqtt. Už mám objednaný Conbee2 pro Deconz jako alternativu. Až to prozkoumam bude článek.

   • No ja uz to tak nejak provozuju 2 roky? cca, mozna min o neco, nevim presne a nikdy se mi to nekouslo, tohle bylo poprve pri updatu nejaky komponenty. Mozna nahoda, nevim, ale kazdopadne se to asi nekdy stat muze 🙂 Po restartu to jelo uz v pohode, update byl hotovej. Akorat ja tam ten Sonoff nemam, takze jsem to musel restartovat rucne az kdyz jsem k tomu odpoledne prisel 🙂

   • Těch výhod wifi bude víc, co napadá mě je že wifi verze může mít své vlastní pravidla a rozšiřovat se o vlastní senzory (celá podstata popularity ESP) nezávisle na bráně s toho plyne vyšší rychlost a spolehlivost.

    Umí zigbee Inching? Tedy to že jí sepnu a ona se sama spolehlivě vypne po nějaké době?
    Děkuji

    • Díky za další postřehy – nakonec jsem z těch dosavadních postřehů udělal tabulku s rozdíly mezi WiFi a Zigbee.

     Co se týče dotazu – musím se přiznat, že jsem si musel vyhledat co to vlastně ten inching je a vypadá to, že Zigbee verze nic takového neumožňuje. Zatím to chápu tak, že Zigbee zařízení jsou obecně mnohem hloupější a pro pravidla chování potřebují nějaký centrální bod. To sebou nese výhody i nevýhody – jako velkou výhodu v případě více zařízení vidím to, že se vše dá nastavit a spravovat z jednoho místa. Nevýhodou pak je to, že funkčnost v případě výpadku centrálního bodu může být značně omezená.

     • Přesně tak, navíc to může být až nebezpečné, když bych tím např ovládal topení, selhání nemusí znamenat jen nepohodlí.
      Nejsem si jistý jestli si lidi uvědomují ty rizika.

  • Nemám možnost to prakticky vyzkoušet – snad se někdo najde – ale teoreticky si myslím, že to možné nebude. Možností je pak použít buď vlastní Zigbee gateway – chápu, že to není pro každého – a nebo integrovat s třetí stranou, např. Amazon Alexa je od Sonoffu oficiálně podporována a Ikea ji podporuje také. Teoreticky by se tak měli Ikea věcí prostřednictvím Alexy vidět. Pokusím se postupně obstarat více různých zařízení a vyzkoušet různé kombinace, ale je to náročné jak časově tak někdy i finančně 🙂

 • Ta bezpečností zigbee bohužel není až tak horká viz. https://forum.root.cz/index.php?topic=22317.0. Takže zatím dávám přednost vlastní wifi. Co se týče spolehlivosti Tasmoty tak od té doby co jsem přešel na MQTT cca. rok bez výpadku, přes http pořád nějaký problém.

  • Díky moc za komentář a postřehy z vlastní zkušenosti. Ohledně bezpečnosti jsem se na to díval z opačné strany, tj. ne jak je jednoduché získat kontrolu na Zigbee síti, což může být určitě problém, ale spíše z pohledu jaké škody může napáchat Zigbee zařízení u mě doma a komunikovat s Internetem. Tohle mi přijde do budoucna velký problém pro WiFi verze a dá se to snad momentálně částečně vyřešit jen tak, že si uděláme oddělenou lokální síť pro SmartHome.
   Ještě mě zajímá, tím http myslíte jakou komunikaci například, tj. mezi kterými hw a sw? Díky

   • HassOS proti Sonoff basic na Tasmotě. Ze začátku jsem ovládal spínač přes Http protokol a cmd příkazy tasmoty, Bohužel často nedošlo k přepnutí Sonoff. Pak jsem přešel na MQTT a tak jak píšu rok bez problému. Částečně má na to vliv slabý signálu wifi, spínače instalovány v RD přes tři patra. Jinak ještě jeden postřeh při AP zn.TP-link při 12 a více klientech výpadky wifi v celé síti (již nahrazen).

 • Ahoj,

  pořídil jsem si Sonoff BasicZBR3 s tím, že jsem předpokládal jeho připojení k Hue Bridge, jenže to se nestalo. Hue Bridge rozezná zařízení blikne s ním, ale nepřidá mezi zařízení.

  Mohl bych dostat radu, jak pokračovat dál, abych tento spínač rozchodil? Pokud to nepůjde s Hue, přemýšlím o instalaci HomeAssistant na RPi3… Nicméně to bude další oříšek rozchodit na RPi3 onen assistant

  Koukal jsem, že na basic wifi existuje Flash, je možné flash i zigbee?

  • čau,
   rozchodit HomeAssistant na RPi3 je nejjednodušší z kroků, které jsi vypsal.. To jde úplně samo 🙂 Nevím co je Hue Bridge, každopádně pro rozchození zigbee protokolu na HA na RPi3 potřebuješ další věcičky (zigbee příjímač/vysílač, atd.) – pohledej tady na blogu je o tom podrobnej článek

   • Diky za tip! Jsu na to – ale nejdriv to zkusim rozbehnout na osmc kodi 😀 tak uvidime jestli to pujde… pripadne bych se zpetne uchylil k raspbianu

    • jo, nz 🙂 nicméně od tohoto se pokusím tě odradit, ale samozřejmě, pokud si chceš spíš hrát než používat, tak ti bránit nebudu 🙂 jde o to, že pokud to rozběhneš přes „hassio“, máš ofiko podporu, fungujou ti všechny addony automaticky, nemusíš v podstatě nikam nic ručně instalovat. budeš řešit hodně sraček, tak je dobrý eliminovat tu hlavní – a to provoz na sdílenym HW. prošel jsem si tim taky..

     • Tak, instalace se na OSMC povedla. Musel jsem ale najít instalaci Docker a zároveň něco, co dopřálo HomeKitu pracovat správně… Zabralo to jeden večer :-D. Teď všechno funguje jak má a zároveň mi běží moje domácí multimediální centrum! Teď čekám na věci z Ali abych rozchodil Zigbee, pak nějak připojit TinyControll a nakonec rozchodit google assistenta, nebo Alexu na tom samém zařízení. Což vidím jako největší problém, protože zatím mi to vůbec nefunguje…

    • Mi nejde odpovedet na posledni komentar, tak pisu sem.. ty jsi tam nahral primo hassio? Nebo jen normalni instalaci HomeAssistant?

     • nejdřív jsem nainstaloval OSMC Kodi a na něm pak přes SSH doinstaloval Docker, a pak podle návodu tady HomeAssistant…

    • A mas vlevo v tom stromu videt polozku „Hassio“? Krome „Overview, Map, Logbook“ atd.?

     • nemám tam Hassio… k čemu je to dobré?

     • Je tam Supervisor. Myslim, že všechno zatím funguje jak má. Teď jen počkat na zegbee USB z číny, abych mohl rozchodit Sonoff Zigbee a další věci zigbee, jako třeba ventil na topení atd… Jen teda musím ještě vymyslet, jak připojit LanController – Tnycontrol v3.7. -> umí MQTT, ale prej to jde i přes HTTP, jen nevim jak na to a nikde na netu to snad ještě nikdo nedělal 😀

  • Ahoj, pokud to dobře chápu pro Zigbee věci je to často spíše o podpoře v samotné gataway, tj. např. v Hue Bridge. Už jsem měl i takovou ideu jestli by ty zařízení nešly nějak fakeovat, tj. aby se tvářili, že jsou něco jiného, ale zatím to všichni řeší spíše přes ty další gateway. U Zigbee je snad i nějaká podpora vzdálených aktualizací, ale opět se to děje přes gataway, jelikož samotné Zigbee zařízení nemají přímo přístup na Internet. I přes své nesporné výhody má Zigbee i nějaké nevýhody.

 • Kdyby nekdo chtel, prislo mi 12ks techto BASICZBR3. Nemam na ne vyuziti a nejsou ani rozbalane. Kdyby se nekomu hodily prenecham za 250-300kc/ks.

 • Ahoj,přestal jsem mít možnost ovládat všechny zigbee relé, poté párování proběhne, síť je vytvořena, teploměry i detektory dveří signalizují. Problém je pouze se samotným ovládáním. Pouzivaˇm Homeassistant, conbee a ZHA. Díky za radu. J.

Odebírejte blog emailem

Mějte ihned informaci o novém článku ze světa technologií.