blog.vyoralek.cz

Kategorie - IoT

IoT neboli Internet of Things je jedním z nejprogresivnějších oborů. Najdete zde zejména články o IoT zaměřené pro domácnosti, tj. všelijaké senzory a pomocníky, které nám mohou zjednodušovat život.